Europese verordening voor polyurethaan producten

Bent u een professionele gebruiker van Polyurethaan gerelateerde producten in de bouw en industrie? Zo ja, dan bent u volgens de wetgeving verplicht met succes een opleiding te hebben gevolgd in het veilig gebruik van diisocyanaten (grondstof van al onze PU-producten) voor 24 augustus 2023. De verordening geldt voor alle landen binnen de EU en is vastgesteld om de mens en het milieu beter te beschermen tegen de gevaren van chemische stoffen.

Op 4 augustus 2020 is het Publicatieblad van de Europese Unie een nieuwe beperking op diisocyanaten gepubliceerd. Deze verordering is gericht op overgevoeligheid van de luchtwegen en huid die door diisocyanaten kan worden veroorzaakt, en vereist opleiding voordat relevante producten die diisocyanaten bevatten verwerkt mogen worden.

Om ervoor te zorgen dat werknemers veilig met diisocyanaten kunnen blijven werken, zullen vanaf 24 augustus 2023, en vervolgens om de vijf jaar, nieuwe opleidingseisen verplicht worden voor professionele en industriële toepassers van producten met een totale concentratie monomeer-diisocyanaat van meer dan 0,1%. 

Uiterlijk op 24 augustus 2023 moeten alle commerciële of industriële verwerkers van producten die diisocyanaten bevatten, een toepassingsopleiding volgen en vervolgens een certificaat ontvanten dat verder gebruik toestaat.

Om onze klanten te ontzorgen, en op weg te helpen, te voldoen aan deze nieuwe wet hebben we een PU-training aangeboden. Deze heeft plaats gevonden op 23 februari jongstleden. Tijdens deze training werdt het theoretische gedeelte van de verplichte training in zo begrijpelijk mogelijke taal uitgelegd, en daarna werd er geholpen met de inlogprocedure om tot de uiteindelijke toets te komen.

Heeft u deze training gemist, dan bieden wij u een handig stappenplan aan, die u kan volgen, om tot de online training te komen en daarna naar het toetsgedeelte. In het stappenplan vindt u een kortingscode waarmee u de toets gratis kan doen. Indien u de toets haalt, ontvangt u het certificaat in uw mailbox. 

pu-training

stappenplan inlogprocedure