Privacyverklaring

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. Daarom beschrijven we in onze privacyverklaring welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en wat uw rechten zijn.

Doeleinden

Wij gaan vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houden ons in alle gevallen aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan ons stelt. We verzamelen slechts persoonsgegevens voor doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn en waar ze vrijwillig aan ons ter beschikking zijn gesteld. Zo is het bijvoorbeeld voor het uitvoeren van orders noodzakelijk om bijvoorbeeld uw adresgegevens te hebben voor aflevering, en facturatie. We gebruiken die gegevens dan alleen daarvoor.

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons stuurt, kan het zijn dat we die berichten bewaren. Soms vragen we dan naar persoonlijke gegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn. Daardoor kunnen we vragen verwerken en verzoeken beantwoorden. Deze berichten worden bewaard op onze beveiligde servers en worden niet gecombineerd met andere gegevens.

Wij gebruiken incidenteel algemene gegevens van u voor het doen van aanbiedingen en andere marketingactiviteiten. Wij gebruiken uw gegevens hiervoor alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Wij bieden bijvoorbeeld aan geïnteresseerden een nieuwsbrief aan. Via deze nieuwsbrief worden geïnteresseerden geïnformeerd over nieuws betreffende de aangeboden diensten en anderen aanverwante zaken. Ook deze nieuwsbrief wordt alleen verstrekt indien de geïnteresseerde hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Wij maken gebruik van verschillende technieken om gegevens te verzamelen tijdens het bezoek van klanten aan onze website. Hierover is alles te lezen in onze cookieverklaring: https://www.vanwijngaardengroothandel.nl/cookies.

Gegevensverwerking en beveiliging

Wij delen geen gegevens met commerciële partijen. We vragen de gegevens alleen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Alle gegevens die we verzamelen worden strikt vertrouwelijk bewaard en verwerkt, en niet uitgeleend, verkocht of op een andere manier aan derden openbaar gemaakt tenzij dit noodzakelijk is voor derden om hun werkzaamheden voor u en ons te kunnen verrichten of als er een wettelijke noodzaak is.

Wij zullen de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Voor andere verzamelde gegevens hanteren we de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar.

Indien we uw persoonsgegevens ontvangen van derden, informeren we u hierover, voordat we de gegevens gebruiken.

Uw rechten

U kunt ten allen tijde inzage krijgen in welke gegevens we van u hebben opgeslagen, en die indien gewenst laten corrigeren of verwijderen (voor zover juridisch toegestaan). Ook kunt u aangeven dat we de verwerking van uw gegevens moeten stoppen en kunt u ons verzoeken om overdracht van uw gegevens aan derden.

U hebt de mogelijkheid om u af te melden bij iedere mailing. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen.

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact over privacy

Voor informatie en vragen over deze privacyverklaring kunt u terecht bij Van Wijngaarden Groothandel B.V en Super Safe Groothandel B.V., rvanbergen@vwsl.nl.

Van Wijngaarden Groothandel B.V. en Super Safe Bedrijfskleding B.V.
Trapezium 350
3364 DL Sliedrecht

0184 618 495

Dit privacy statement kan aangepast worden. De laatst gewijzigde versie staat altijd op de website.